Изказване на С.Станишев на заседание на НС на БСП - 13.11.10

< Предишната тема | Следващата тема > 
Автор Съобщение
admin
Site Admin


Регистриран на: 01 Jan 1970
Мнения: 52

МнениеПуснато на: Thu Nov 18, 2010 9:55 pm    Заглавие: Изказване на С.Станишев на заседание на НС на БСП - 13.11.10 Отговорете с цитат
ИЗКАЗВАНЕ НА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НС НА БСП НА 13 НОЕМВРИ 2010 Г.


Уважаеми другарки и другари, на заседанието на конгреса основната част от дискусията беше посветена на Тезисите на Основните параметри на Левия проект "България 2020 - европейска социална държава". По време на заседанието до конгреса постъпиха редица бележки, предложения, имаше достатъчно оживена дискусия в залата и във връзка с това е част от изказването ми днес.
Представени са ви в окончателен вариант Тезисите, които отразяват и духа, и конкретни предложения, направени по време на дискусията. Искам да обърна внимание, че имаше и някои предложения, които в отделни области изпадаха извън общия контекст на документа. Някой дори му противоречаха и излизаха извън общия баланс и управленската алтернатива. Но редица предложения са отбелязани и включени в текста, затова предлагам да утвърдим окончателния вариант на на Тезисите. И което е още по-съществено, струва ми се, не трябва да допуснем тези Тезиси и нашите управленски алтернативи да останат само на "Позитано", и в тесен кръг от партията. Нека се постараем да направим една активна политическа дискусия в БСП с неправителствени организации, със съсловия, с браншови организации и работодатели, и синдикати за тяхното разгръщане в конкретни управленски проекти. Втората част от изказването ми е свързана именно с това - изготвянето на конкретни управленски проекти, времето, в което разполагаме работата по тях, организацията на целия този процес, тяхното публично обсъждане, защото това е същинската работа на БСП като опозиционна политическа сила.
Вече никой не се съмнява в обществото, че именно БСП е основната опозиционна сила и личи и по кондицията на парламентарната група, че тази й роля и тази й отговорност се възприема и изпълнява все по-добре. Достатъчно беше да гледате дебатите по бюджета за 2011 г., когато максимално използвахме времето, смятам достатъчно ефективно и с много ясни позиции - добре и солидно аргументирани. Но това е само първата част от нашата задача като опозиция. Втората и по-съществената е разработването вече на конкретни управленски алтернативи, конкретни управленски проекти, което очакват гражданите. Защото в обществото ни цари, бих казал, почти отчаяние, ясно усещане, че в резултат на управлението на ГЕРБ страната ни затъва, ясно усещане на безперспективност, на хаотичност в политиката. Но все още много хора казват: „Да, но няма алтернатива, какво да направим?”
Наша важна, основна политическа задача е да върнем надеждата на хората и да я върнем не само декларативно, а да покажем с нашите конкретни управленски проекти, че тя е възможна, тя е достоверна и може да бъде реализирана.
Имаше обсъждане и на председателите на съветите, и в ИБ, за това как да организираме този процес, защото времето не е много, има голяма динамика на политическите процеси. И освен всичко останало, трябва да се постараем да привлечем много широк експертен потенциал.
Предложението, което правя от името на Изпълнителното бюро, е до края на годината съветите на НС на БСП на основата на работата, свършена още при изготвянето на тезисите, привличайки допълнителен потенциал, да подготвят проекти на управленски проекти, в които да предложат алтернативни решения на управлението на ГЕРБ. Те са групирани в 11 проекта:
- правова държава, правосъдие и вътрешен ред;
- социално-икономически, който включва социалната сфера, икономическата политика и финансовата, и енергетиката;
- образование, наука и култура;
- политика за младежта;
- здравеопазване;
- земеделие и гори;
- регионално развитие и местно самоуправление;
- външна политика и отбрана;
- транспорт и инфраструктура;
- информационни технологии и съобщения;
- околна среда.
Предстои, и предложението е до 31 март 2011 г., тези управленски проекти да бъдат обсъдени публично на тематични кръгли маси с участие и на представители на работодателски организации, синдикати, неправителствени организации. Успоредно да върви обсъждането им и в партийните организации, и в областните и общинските структури на БСП, така че това да бъде един достатъчно мощен интелектуален и политически процес, както и да се подготви медиен план за тяхното представяне.
Смятам, че това, наред с подготовката за изборите за президент, за кметове и за общински съветници, е основна политическа задача на БСП за следващата година. И нейната реализация трябва да започнем незабавно.
Във връзка с това бих искал да коментирам пред Националния съвет на БСП и кръглата маса, която се проведе на 11 ноември т.г., инициирана от Инициативен комитет "За България на утрешния ден", защото тази тема директно кореспондира с нашите позиции и нашата алтернатива и визия за България до 2020 г.
Когато започвахме подготовката на Тезисите мнозина смятаха, че те са неактуални. Хората искаха да знаят сега, днес, какво правим и 2020 г. изглеждаше твърде отдалечена. Тя може да изглежда така, но времето лети изключително бързо. И трябва да е ясно, че ако днес не се започне промяна в политиката, в начина на управление, във формулирането на основни приоритети при правенето на бюджет, на отделни политики, каквито и цели да има страната и отделна политическа партия за 2020 г., те няма да бъдат реализирани. Защото когато си поставиш високи цели за икономически растеж, конкурентоспособност, общество, което е по-социално справедливо, ако промените не започнат днес, те няма как да случат до 2020 г.
През последните месеци и президентът на републиката проведе редица кръгли маси по отделни проблеми на страната - здравеопазване, социална политика, и това смятам беше много полезно от гледна точка на обръщане на общественото внимание към тази тема - каква трябва да бъде България през 2020 г. Защото един от дефектите на прехода определено беше, че винаги се започваше от нулата и следващото правителство, и следващото управление обявяваха, че и те започват от нулата. Имаше малко изключения в това отношение. И смятам, че действително това не е подход. За съжаление, сегашното правителство на ГЕРБ демонстрира пълна липса на сериозна визия за развитието на страната. Затова подобен род дебати, в които участваха и участват много представители на БСП и в парламента, и наши експерти от съветите, е нещо полезно.
Но естествено в последните дни възникнаха изключително много въпроси със заявката за създаване на Движението "АБВ", както то е наречено, тъй като това събитие има няколко аспекта.
Единият е оценка на състоянието на страната. И тук можем да кажем достатъчно ясно и категорично, че в много висока степен оценката на управлението на ГЕРБ, на тенденциите се припокриват между това, което ние говорим още почти от началото на управлението на ГЕРБ след първите 100 дни, и това, което прозвуча и в четвъртък, което прозвуча и на предишните форуми, които бяха секторни. Наред с това се даде достатъчно претенциозна заявка за алтернатива - и тук е важно да знаем алтернатива на какво и чрез какъв инструмент се реализира. Защото прозвучаха тези за това, че няма ляв и десен изход от кризата, че България трябва да бъде единна, за да постигне своите цели. Разбира се, че България, а и БСП е партията, която го е правила винаги, трябва да търси национално съгласие по основните национални приоритети, неща, свързани и с националната сигурност и с това как България се развива като цяло. Но това по никакъв начин не може да заличи различията между лявото и дясното, защото те са и философски, но се показват във всяко едно действие.
За да бъда ясен, може да се направи сравнение, ако щете, и на антикризисната политика, която водеше предишното правителство, и на политиката, която води сегашното правителство.
Когато кризата започна да навлиза в България, ние се постарахме с активна държавна политика да смекчим нейното въздействие чрез по-сериозна намеса на държавата, чрез публични разходи в икономическия процес, защото когато икономиката не върви, когато няма движение, обороти, когато има риск за работните места, тук е мястото на силната европейска социална държава. И това даваше своите ефекти. Защото ако погледнете кривата на икономическата криза, тя изведнъж рязко се задълбочи в началото на 2009 г., но през второто тримесечие имаше възстановяване. И след това, по време на управлението на ГЕРБ, започна рязко да се задълбочава все повече и повече. Това е резултат от конкретни политики.
Докато ние се стараехме да поощрим потреблението, да помогнем на реалната икономика, в т.ч. чрез кредити чрез Банката за развитие - 500 милиона, чрез инфраструктурни проекти, както посочих, чрез засилване на социалната политика, подпомагане на безработните, средства за квалификация и преквалификация, то десните, ГЕРБ чрез своята политика си поставяха само една цел - вместване в трипроцентния бюджетен дефицит. На тази самоцел бяха подчинени всички действия, които доведоха до неразплащане и задълбочаване на кризата, до нарастване на безработицата, до срив на цели социални системи, сред които е здравеопазването, висшето образование, научната дейност и много други.
Ето ви един много ясен пример за различната философия, подходи и цели, в които се поставят и съответните инструменти. Затова ние би трябвало ясно да кажем, че има разлика между дясна и лява политика и не само да го кажем, а и да го покажем чрез нашите управленски алтернативи и конкретни управленски проекти. Защото тази България, към която се движим и която виждаме като модел на управлението, като състояние на икономиката, като задълбочаване на бедността - не е нашата България!
Беше отправена заявката и за радикална или най-малкото сериозна промяна в политическата система. Тук би трябвало да се постави въпросът в каква посока, по какъв начин? БСП ясно е за република с парламентарна форма на управлението. Не за президентска република или друг тип управление, което отива към еднолично, каквото виждаме, че се случва днес.
На 11 ноември в парламента за пореден път се случи скандално събитие, небивало в историята на българската модерна демокрация - правителството блестящо отсъстваше от дебата по основния закон за 2011 г. Не излезе един министър да защити тезата, че правят правилна политика, че опозицията греши, че ще постигнат еди-какви си резултати във финансовата сфера, образованието, която и да е област да погледнете. Но това не е просто неспособност да формулират политики, въпреки че и това го има, защото в бюджета трудно може да намерите реален приоритет. Това е съзнателно отношение към българския парламентаризъм - превръщане на Републиката в еднолично управление.
Спомняте си, и аз бях споделил пред вас тезата за абревиатурата ГЕРБ като Групировка за едноличен режим на България. И това се случва всеки един ден. Затова една от нашите политически задачи е да защитим конституционализма, модела на българската парламентарна демокрация. И от тази гледна точка, разбира се, опираме и до темата за субектите на политиката.
Разбира се, гражданското общество е изключително важен елемент от демократичното развитие на България. Мнозина от нас участваме в неправителствени организации по една или друга тема, било то свързани с околната среда, било то със социално подпомагане и права, било то с друга сфера, ако щете, и външна политика. Но във всяка една, не само европейска, световна демокрация, носителите на инструментите на политическата воля на гражданите, на избора на гражданите са политическите партии.
Ако някой може да формулира и да ми покаже пример стабилна и успешна демокрация, където няма партии, които да участват в управлението, за да реализират своите идеи, а има някакъв друг модел, да заповяда и да го каже. Аз поне не се сещам. Защото в България към партиите има много сериозна критика, в много отношения основателна и ние си имаме нашите слабости и кусури, и грешки, отговорности за прехода, в т.ч. за предишните четири години. Но партиите може би са най-комплексният, най-сложният продукт на гражданското общество. Защото докато едно NGO има конкретен, тесен сегмент на своя интерес като правило, партиите са длъжни да имат отговори на въпросите на гражданите по всяка една тема и това ги прави толкова сложни и комплексни организми. Това е голямата отговорност на политическите партии, която верятно нашите партии не са изпълнили достатъчно успешно, ако се съди по разочарованието към тях в България.
Разбира се, много важен е въпросът за това - ако ще се структурира Движение по заявка за политическа алтернатива, за управленска алтернатива, по какъв начин това Движение ще реализира своите управленски идеи? Тук пак се връщаме към предишния въпрос, за субекта на каквато и да било политика. Защото участието във форумите, където се сблъскват различни мнения или се допълват различни мнения в търсенето на по-добра алтернатива, е едно, участието в движения с политическа заявка е друго.
Искам да ви припомня, че имаше две заявки като алтернативност на партийността в България - и двете се оказаха неуспешни от гледна точка на това, което беше заявено и което се случи. Първата беше Национално движение „Симеон ІІ”, което дойде именно като алтернатива на традиционните партии - на СДС и на БСП. В какво се превърна? - В политическа партия.
Втората беше Граждани за европейско развитие на България. В какво се превърна? - В политическа партия, при това от най-лошия вид, бих казал.
Затова е важно да се получи ясен отговор за перспективата на Движението АБВ, как се вижда то от този инициативен комитет, който покани много хора, в т.ч. от БСП, наши кметове, народни представители, как инициаторите виждат развитието на този проект. Мисля, че това би било почтено и това е необходимо, за да се знае перспективата.
В медиите чухме изключително много интерпретации за форума, който беше проведен. За това, че имало страх в БСП, че е оказван натиск върху хора, които да не ходят, какво ли не в търсене на телето под вола в много отношения.
Искам много ясно да заявя - според мен би било грешка ние да влизаме конфронтационно на тази инициатива, да заклеймяваме едва ли не хората, които са били на форума, за да чуят различните управленски идеи, споделени там или да участват в дискусията. Но също така не можем да създаваме и двусмислия, как да кажа, свободна флуктуация в БСП на хора, свързани с БСП. Защото ако това е политически проект, ако той се развие в посока квазипартия и партия за участие в парламентарни избори, никой не бива да си прави илюзии от БСП, че може свободно да циркулира напред-назад, в зависимост от конюнктурата и в зависимост от това, как ще се развият нещата да избере по-успешно. В един момент, ако се отиде в тази посока, всеки ще трябва да направи своя избор.
Мисля, че ние трябва да следим внимателно инициативата, която беше обявена, да търсим работно партньорство по управленските алтернативи на ГЕРБ, защото има хора, които още не сме успели да привлечем в работата на нашите съвети, в изработването на нашите алтернативи и никога не бива да се затваряме сами в себе си в този процес. Но наред с това ще наблюдаваме внимателно и практическата реализация на намеренията, които са заявени. Защото ако се изграждат структури по места въпросът е как функционират, с какво се занимават? Ако е е кадруване, редене на листи, издигане на кметове - това е вече нещо различно.
И би трябвало ясно да кажем, обръщайки се и към кметовете, издигнати и подкрепени от левицата, че ако те искат подкрепа от БСП, те първо трябва да спечелят подкрепата на нашите членове и на нашите партийни организации, след това да търсят, разбира се, разширяване на формата на подкрепа, партньорства с други партии, с граждански инициативи, инициативни комитети, защото ние сме партия, която е достатъчно и принципна, и прагматична. Ако формата инициативен комитет е по-добра и ще привлече допълнителна подкрепа за кандидата, за който сме убедени, че е най-добрият, какъв е проблемът? И през 1999 г., и през 2003 г., и през 2007 г. сме избирали кметове от левицата, при това не присъединили се към левицата в последния момент, а членове на Националния съвет - кметът на Русе и много други, именно с формулата инициативен комитет. Така че това не е най-важното. Важното е към какъв модел на политическо, обществено и най-вече икономическо и социално развитие отиваме. Може ясно да кажем, че ще търсим партньорства, ще търсим свежи идеи. Аз честно казано очаквах по-ясно дефинирани цели, управленски виждания, дори на този форум, който беше проведен. Но не бива да зачеркваме този потенциал, по-скоро да го търсим.
Мисля, че такава позиция е достатъчно принципна, ясна и почтена, защото ние като партия се отнасяме с уважение към президента. Това е президентът, издигнат от БСП. Това е президентът, подкрепен решаващо два пъти, на два избора, от българските социалисти, от нашите членове и симпатизанти. Към него има голямо доверие в партията, сред нашите членове. Освен това имаме всички основания да смятаме, че мандатите на президента са успешни от гледна точка на институцията. И не можем да приемем тезите, които прозвучаха, че едва ли не заявката за създаване на Движение на 11 ноември, е повод за импийчмънт. Това е несериозно. Но наред с това това не снема другите въпроси, на които би трябвало да получим отговори и да формираме ясна и последователна позиция на тази основа.
Но, уважаеми другарки и другари, важното е ние да свършим нашата работа. Защото ако ние свършим работата си по управленските проекти на основата на визията ни за България през 2020 година, ако ние мобилизираме и дадем още вътрешен заряд в партията за противопоставяне на ГЕРБ на тези избори, за издигане на най-силните кандидатури, за търсене на партньорства с други политически партии, за да постигнем целта да не дадем на ГЕРБ да овладее страната и да задълбочи това, което се случва днес, тогава няма да има място за много други политически алтернативи.
Затова моят призив към всички нас - и членовете на Националния съвет на БСП, и областните, и общинските председатели, и към членовете на партията е да се захващаме за работа, много конкретна, много енергична, през следващата година. Тя е огромна по обем, няма кой да я свърши вместо нас, защото това е нашата отговорност пред България, не пред БСП дори. И всеки би трябвало да даде огромна част от своето време, енергия, интелектуални сили на тази кауза през следващата година - една година от живота ни. Да, трябва да дадем една година от живота си на партията, на България, в този решаващ момент. Не е малко, но не е и толкова много, защото знам, че всички присъстващи в тази зала, а и всички активисти на БСП са дали много повече и досега за нашата кауза и съм убеден, че усилията, които полагаме, и особено през последните месеци, ще дадат своя резултат. Ще дадат своя резултат и в обществените нагласи, но не трябва просто да седим със скръстени ръце и да чакаме нещата да станат от само себе си.
Благодаря ви за вниманието.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети

All times are EET (Източна Европа)

alexis2 theme created by: Andrew Charron and Web Hosting Bluebook
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Translation by: Boby Dimitrov