Общински съветници

 

 

 Алина Митрева
Икономист

 

 Господин Русев
Земеделски производител

 

 Д-р Димитър Ганчев
Лекар

 

 Росица Христова
Учител

 

 Теодор Ченешев
Учител, Журналист

 

 Тодор Байчев
Юрист, Адвокат

 

 Тодор Драганов
Икономист