ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

 

            Пенко Атанасов е роден на 23 ноември 1962г. в гр. Сунгурларе. Основното си образование е завършил в с. Грозден. През 1981г. завършва средно образование в Техникум по селско стопанство гр. Айтос – специалност „Полевъдство”. Кандидатства успешно  във ВСИ Пловдив, където е приет в агрономическия факултет. По време на отслужване на редовната военна служба кандидатства и е приет в Московската селскостопанска академия, в която придобива специалност „Агрономство”.

            След завършване на висшето си образование се завръща в България и започва работа в Института по ечемика -Карнобат(сега Институт по земеделие). Кариерата му започва с назначението като агроном, по-късно ръководител опитно поле и от януари 1991г. след спечелен конкурс става научен сътрудник-селекционер.

            В продължение на една година специализира в САЩ, а в периода 1997-1999г. е специализирал три пъти в Монпелие, Франция.

Автор е на над 15 научни публикации в български и чужди научни списания. През март 2001г. защитава образователна и научна степен доктор.

Владее писмено и говоримо руски и английски езици.

Член на БСП от 1988г. Няколко мандата е общински съветник от БСП. Бил е

Председател на Общинския съвет гр. Карнобат. Понастоящем  председател на областния съвет на БСП и народен представител в 40-то Народно събрание от втори избирателен район Бургас. Член е на Комисията по земеделие и горите, Комисията по европейските въпроси и Парламентарен секретар.

 

 

 

КОНТАКТИ:

София 1169

пл. „Народно събрание” 2,

Народно събрание