История

 

След освобождението от османско владичество Карнобат не се отличава от общата картина на стопанския живот в страната – малки схлупени дюкянчета, ниски къщи, прашни и малки улици, три мелници, три дарака, една маслобойна и няколко вършачки, чрез които се препитават  около 200 чирачета.

Епохата на 90-те  години на 19 век се характеризира с първоначалното натрупване на капитала в българия. Лихварството води до все по-масово пролетаризиране на бедните селяни. Този процес нае отминава и нашия карнобатски край.

Наследници на будния възрожденски дух на  поп Стойко Владиславов, бъдещия Софроний Врачански, на поп Димитър Денкович, на Димитър Душанов , на даскал Петър Иванов в далечната 1894г. учителителят  Драгун Димитров, оръжейният работник Атанас Ганчев, Атанас Тодоров, Добри Бодуров, Христо Кълвачев, Михаил Герасков, Димитър Полянов, Дженда Божилова-Патева, Йордан Баев, Иван Пенев, Атанас Денев, Иван Ялъмов, Ана Караджова, Димитринка Тренкова, Янка Водева твърдо вярвайки, че социализмът има почва и у нас, създават Карнобатската партийна организация.

От техните сказки, от техните разговори блика неукротимата енергия на социалистическите идеи. Самите те нямат достатъчно опит, затова организацията ту замира, ту пламва с нова сила.

Първото честване на Първи май през 1895г., Първата стачка на шивашките и обущарски работници, първият клуб през 1896г. ревностното разпространение на социалистическия печат сплотяват организацията, превръщат я във важен фактор от обществено-политическия живот в околията. Карнобатските социалисти реагират остро срещу жестоката експлоатация на работниците и детския труд. Тяхната дейност не се ограничава само в града. Те обикалят селата, организират събрания, изнасят сказки. Оглавяват недоволството на селяните срещу тежкото данъчно бреме. Когато правителството на Радославов въвежда десятъка в Карнобат се провежда голям протестен митинг. Протестен митинг се провежда и в с. Искра. Тези активни действия от страна на Карнобатската партийна организация й помагат много. Още на първите избори през 1901г. те печелят значителен брой гласове. Факт е, че през 1903г. още преди разцеплението на партията на Х конгрес, партийната организация единодушно се присъединява към тесните социалисти.

Така се слага началото…..Тези са първите…Много скоро по техните дири тръгват и други. А за първите карнобатски социалисти искрата запалена на Бузлуджа се разгаря и лумва в буен огън.