Приемен ден на общински съветник

 

news

Общинският съветник от БСП инж. Драгомир Чолаков ще проведе приемен ден на 18 Юни /петък/. Срещите с жители на община Карнобат ще протекат в сградата на Общинския съвет на БСП – Карнобат /ул. „Кооперативна“ № 6 РКС Орало/, от 16:00 до 18:00 часа.

Присъстващите ще имат възможността да зададат своите въпроси, мнения и предложения, свързани с развитието на града и общината.

инж. Драгомир Чолаков е член на Комисията по блогоустрояване, комунална дейност, транспорт, екология селско и горско стопанство, Комисията по образование, наука, работа с децата, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности и Комисията по Противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Карнобат.