Питане - отностно Поддържане и опазване на детската площадка в кв. “Възраждане”

 

Уважаеми г-н Димитров,

Преди няколко години с европейско финансиране на територията на кв. „Възраждане” в гр. Карнобат бе изградена нова детска площадка с уреди и катерушки за децата, пейки и масички за отдих на техните родители, а и не само за тях. Към днешна дата състоянието на същата тази площадка е незавидно – изпочупени пейки и масички, потрошени уреди и катерушки, съборени стълбове за осветление от които стърчат оголени кабели под електрическо напрежение. В същото време е видно че срещу детската площадка е монтирано видеонаблюдение.

Уважаеми г-н Димитров, въпросите ми към Вас, на които желая да ми отговорите устно са следните:

1. Работи ли видеонаблюдението в периметъра на гореописаната площадка? Ако работи установени ли са лицата вандалстващи в района и санкционирани ли са?

2. Какви мерки предприема Ръководството на Община Карнобат, заедно с правоохранителните органи за ограничаване посегателствата върху гореописаното общинско имущество?

Така зададените въпроси са релевантни и за другите детски площадки и паркове на територията на Общината.