Питане от инж. Драгомир Чолаков 29.12.2020г

 

ОТНОСНО: ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗАДАДЕНИ НА ПРИЕМНИЯ МИ ДЕН

Уважаеми г-н кмете,

Във връзка с проведения от мен приемен ден на 26.10.2020г, и поставените и обсъждани на него проблеми от гражданите на общината , бих желал да Ви задам няколко въпроса :

1. Предвидена ли е за ремонт мръсната канализация и настилката на ул.”Карнобатска комуна”, и ако е , за кога ?

2. Какви мерки е предприело ръководството на общината за да пресече незаконната сеч в общинския горски фонд и пренасянето на откраднатата дървесина от ППС с животинска тяга /каруци/ за отопление или търговия осъществявана от крадците и, в населените места от общината ?

3. Кой е отговорен за лошото качество на извършения ремонт на пътя гр.Карнобат – с.Крумово градище, има ли подписан и от кого протокол за приемане на ремонта на пътния участък .

4. С какви мотиви и по чие нареждане в противоречие на закона за движение по пътищата чл.94 ал.3 и ал.4 и чл.62 ал.2 т.1 и чл.65 т.5 от правилника за прилагането му /пътна маркировка за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства / е забранено спирането и паркирането в дясно по посока на движението на ул.”Аспарух” до пазара и ул.”9 Септември” от двете страни на закрития пазар ?

5. Кога ще бъдат актуализирани информационите табели, с картата на град Карнобат, като тази от източната част на читалището в посока към съда.

Моля, да ми бъде отговорено устно, в законоустановения срок.